Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Dinsdag 29 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst

Utrecht

Samenwerking tussen Universiteit van Amsterdam en de MSP-User-Group

Bij de samenwerking tussen UvA MIS en de MSP user group wordt in eerste instantie aangesloten bij het themaonderzoek “Programma Management en MSP in een Agile/Scrum ontwikkelomgeving” zoals dat binnen de MSP-User-Group is geïnitieerd.

Parallel laten verlopen van onderzoeken kan op verschillende manieren worden vormgegeven:

  • Grounded research gericht : we kijken bij verschillende leden/organisaties hoe gebaseerd op hun ervaring /actuele het vraagstuk PM in agile scrum omgeving wordt vorm gegeven
  • Vanuit een theoretisch perspectief kijken we naar thema’s vanuit mogelijk verschillende invalshoeken die vervolgens in een case study research bij de leden kunnen worden uitgevoerd

Beide benaderingen beogen een balans te vinden tussen wetenschappelijke gedegenheid en praktische relevantie.

In het kader van de samenwerking wordt ook gekeken naar mogelijk voor de user group en de UvA interessante andere onderzoeksthema’s.  

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: