Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Dinsdag 29 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst

Utrecht

Grote opkomst bij Ledenvergadering!

Op dinsdag 2 juni verzamelden zich zo’n twintig leden en bestuursleden in het Rijkswaterstaat- gebouw in Utrecht voor de algemene ledenvergadering 2015, een update van de werkgroep Agile Programmamanagement én een boeiende themasessie van Joyce de Jong over de nieuwe Omgevingswet.

De middag/avond begon met de ledenvergadering. Naast de formele agendapunten waren er een paar opvallende zaken. Zoals de bestuurswisseling; Marcel Mars nam afscheid na vele jaren in het bestuur. Hij heeft veel energie in de vereniging gestoken en was met name ons technische geweten. Carel Senten heeft zijn bestuurslidmaatschap verlengd. Joyce de Jong is toegetreden tot het bestuur, zij komt ons met nieuw elan versterken. De verdeling van de portefeuilles staat eerdaags op de agenda van het bestuur.

De kascommissie bestaande uit Harry van den Brink en Rix Hof hebben de boeken gecontroleerd. Alles zag er prima uit, complimenten voor de penningmeester. De adviezen van vorig jaar zijn door het bestuur ter harte genomen en opgevolgd, ook voor volgend jaar heeft de kascommissie een aantal speerpunten benoemd.
In de vooruitblik voor komend jaar zijn een aantal thema’s ter sprake gekomen. Allereerst de samenwerking met de universiteit van Amsterdam. Zijn er leden die stage mogelijkheden hebben voor studenten? Ze kunnen mooie onderzoeken voor je (jouw organisatie) doen. Lees hier meer over de samenwerking.

Het bijwerken van de profielen van leden blijft een belangrijk speerpunt en blijven we najagen. Wij zijn immers een vereniging voor en door leden. Het gaat niet alleen om kennis, maar juist om kennissen. We zoeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren of vergemakkelijken (zoals een synchronisatie met Linkedin). Heb jij je profiel al aangepast?

Tot slot hebben we gesproken over het aantal leden en het aantal deelnemers aan de sessies. We willen ervoor waken niet onder een kritische grens te komen. De oproep aan alle leden: werf een nieuw lid ! Dan hebben we zomaar een verdubbeling. Daarnaast gaan we het aan- of afmelden voor sessies makkelijker maken.

Lees meer over de themasessie van Joyce de Jong

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: