Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 7 maart 2019

ALV over de toekomst

Schiphol

Bestuur kiest focuspunten voor 2015

Op 22 september kwam het bestuur in Utrecht bijeen voor een uitgebreide bestuursvergadering. Het was weer hoog tijd om eens uitgebreid over het reilen en zeilen binnen de MSP User Group te spreken. Na de regulieren bestuursvergadering hebben we stilgestaan bij de visie en strategie van de vereniging.

Visie 2015 - 2018
De MSP User Group kenmerkt zich door

 • Faciliteren van de verbinding tussen de leden, leden die elkaar kennen en weten te vinden
 • Actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied
 • Actief kennis en ervaring delen tussen de leden
 • Voor en door programmamanagers en anderen die MSP als basis toepassen
 • Vanzelfsprekend, toonaangevend en zichtbaar in de buitenwereld
 • Een open dynamiek met en invloednemend in de buitenwereld

Speerpunten 2016

 • Toename ledenaantal naar 100 (uiteindelijk 120)
 • Binden van de (nieuwe) leden aan de vereniging
  • Nieuwe leden betrekken bij organiseren nieuwe sessie
  • Themasessie laten organiseren door nieuwe lichting
 • Vergroten diversiteit (branches, leeftijd, man/vrouw)

 

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: