Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Dinsdag 20 november 2018

Jaarcongres:
Under Construction

Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Dinsdag 20 november 2018 Jaarcongres


'Under Construction'

Complex veranderen terwijl de winkel doordraait

3A noordzuidlijn

Complex verbouwen terwijl de winkel door moet draaien

Foto Politie  csm nationalepolitie 8c2236014fDe vorming van de Nationale Politie door intern en extern politiek moeras en media loodsen. De continuïteit van grond en toren operaties op Schiphol veilig stellen, terwijl de hele Luchtverkeerstoren op de schop gaat. En de Noord-Zuidlijn bestuurlijk uit het slop trekken. Deze drie presentaties staan centraal op ons jaarcongres op 20 november.

Dit jaar organiseren we het evenement in coproductie met de vakgroep Programmamanagement van I-Interim Rijk. En wat een programma hebben samen in de stijgers gezet! Naast de hiervoor genoemde drie centrale presentaties gaan we in break-out sessies dieper in op de lessen die te leren zijn uit de momenten dat het mis gaat. Wanner consumenten en burgers zich gaan roeren en zaken de politieke arena in worden getrokken en de media bloed ruiken.

Foto LVL Schiphol2Hoe hou je als programmamanager koers?
Hoe hou je bestuurlijk draagvlak?
Hoe kijkt een gerenommeerd onderzoeksjournalist naar de zaak?
Hoe bereid je een organisatie voor op de zware storm waarvan je kunt aanvoelen dat die komt?


VP MSP flyer nov 2018 A5Een aantal programma managers, bestuurders, experts en adviseurs, die een sleutelrol vervulden in  grote veranderingen, nemen ons mee op hun spannende reis en delen hun inzichten, ervaringen en tips.

Kijk op de EVENTpagina voor de programmaflyer en voor meer info over programma en sprekers.

Locatie: Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag.

Afdrukken E-mail

MSPug op weg naar de toekomst

Vrijdagmiddag 21 september verzamelden een 20 tal leden van de MSP usergroup zich  in Makeblijde in Houten. Een mooie lokatie, waar het herfstzonnetje nog lekker scheen.
‘MSP op weg naar de toekomst ‘ was het thema.

Wilbert gaf een korte introductie over het waarom van de deze bijeenkomst, de uitdagingen die we als vereniging hebben en de gevolgde weg naar de verschillende toekomstscenario's. René leidde ons door de uitkomsten van de enquête en de door de leden uitgesproken voorkeurscenario's.
Dat bleken er twee te zijn: samen gaan (scenario 2)  of omvormen (scenario 4).

Strategie 2018 2 768x357Hierna aan het werk: vier groepen bogen zich aan de hand van een programcanvas over verschillende aspecten zoals doel, resultaten, middelen, stakeholders,  van het voorkeursscenario omvormen.
Na de werksessies werd plenair onder leiding van Joyce en Biny hard gewerkt en gediscussieerd om van die verschillende canvassen één te maken.
En, zoals van goede programmamanagers mag worden verwacht, lukte dit wonderwel.
De basis voor de toekomst van de MSP usergroup was gelegd.

Tijdens de borrel namen een aantal leden het voortouw om het resultaat verder te gaan uit werken. Dit als voorbereiding op de ALV van begin volgende jaar, waarin een besluit over onze toekomst wordt genomen.
Het was mooi om te zien dat een aantal leden zich ook melden om nieuwe bijeenkomsten te verzorgen maar ook als toekomstige bestuursleden.
Na gedane arbeid is het lekker eten, en met een  smakelijk buffet werd er gezellig gegeten en gepraat.
Bij het afscheid in Houten regende het, de herfst was begonnen.
 
Maar voor de MSPug waren de eerste stappen naar onze toekomst alweer gezet.
Zie de foto’s en de presentaties:
- MSP Strategie 2018
- MSP uitslag enquête

hier de contactgegevens van hetMSPugjaarcongres voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie MSPug jaarcongres:
   Under Construction

   Auditorium van het Ministerie
   van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
   Turfmarkt 147
   2511 DP  Den Haag

   Volg ons!

  • Contact met mspug