Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 7 maart 2019

ALV over de toekomst

Schiphol

ALV over de toekomst op inspirerende locatie: de nieuwe pier van Schiphol!

Amsterdam Airport Schiphol Terminal nieuwOver een paar weken al weer, op 7 maart a.s., vindt de eerder aangekondigde jaarlijkse Algemene Leden Vereniging van onze vereniging plaats. Met een voor de vereniging belangrijk onderwerp: de toekomst van onze vereniging. En met een inspirerende locatie en spreker!

“Adapt or….”

In het voorjaar van 2018 hebben we immers, onder het motto "adapt or ...", in onze ALV en themabijeenkomst in Utrecht bij Oudaen gesproken met de leden over die toekomst. In de najaarsbijeenkomst hebben we in Houten bij Makeblijde vier scenario's besproken en ervoor gekozen om een van die scenario's uit te werken.

Een groep leden is daarmee aan de slag gegaan. Onlangs bij de nieuwjaarsbijeenkomst is de uitwerking van het scenario gepresenteerd. Besloten is daar dat we dit scenario ter besluitvorming gaan voorleggen aan de leden op de komende ALV. Binnenkort verschijnt het impressieverslag van de nieuwjaarsbijeenkomst en het scenario op de website.

Het is dus zaak dat we bij de ALV met veel leden zijn, zodat we een breed gedragen pad op kunnen gaan. Wil je ook de komende jaren graag weer genieten van de inspirerende bijeenkomsten voor en door programma- en verandermanagers, op mooie locaties en met gave sprekers, maar dan vanuit de nieuwe opzet, be there!

Ook het bestuur ondergaat een flinke verandering. Twee bestuursleden van het eerste uur, onze voorzitter Wilbert Wijns en lid Rene de Bie, zetten een punt achter hun mooie mspug carriere. Er staan enthousiaste opvolgers klaar. We introduceren ze bij de finale invitatie over enkele weken. Dus ook dit vergt een breed gedragen besluit van de ALV.

Inspirerende locatie en spreker

nieuwe pier schiphol

Op Schiphol wordt een programma van ongekende omvang uitgevoerd: Het Capital Programme. Onderdelen hiervan zijn een nieuwe Pier, een nieuwe Terminal (vertrekhal) en een nieuwe parkeergarage. Zie ook: www.schiphol.nl/nl/projecten/pagina/project-nieuwe-pier-en-terminal/

Sander van Kalmthout is manager van het IT-onderdeel van dit programma. Dit deel-programma zorgt voor het ontwerp en de realisatie van tal van voorzieningen, zoals de vele poortjes, camera's, schermen, toegangsbeveiliging, sensoren en vele tientallen achterliggende systemen die het geheel via planning, control en monitoring aansturen. En omdat de Terminal pas in 2024 in bedrijf wordt genomen speelt ook het inspelen op technologische innovaties een belangrijke rol in het managen van het programma. Sander neemt ons mee in de wijze waarop hij zijn programma aanstuurt en welke tussentijdse resultaten zijn bereikt.

Meld je tijdig aan!

In verband met deze bijzondere locatie is tijdige aanmelding vereist. Meld je daarom direct aan en klik HIER.

Afdrukken E-mail

hier de contactgegevens van deMSPugALV voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie MSPug ALV:
   De toekomst

   Amsterdam Airport Schiphol
   Evert van de Beekstraat 202
   1118 CP Schiphol

   Volg ons!

  • Contact met mspug