Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

 

Voorjaarsmeeting & ALV 20 april

in Stadskasteel Oudaen in Utrecht

Themasessie 29 mei

Participatieworkshop ESA/Estec Noordwijk

 

Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG NL 2017

Op weg naar MSV - MSP wendbaar in het nieuwe jaar?

Een initiatief tijdens het MSP jaarcongres 2015 ‘Disrupting MSP’ leidde tot een interessante start van het nieuwe MPS User Group jaar. Een club van onze MSPUG collega’s heeft zich in 2016 op een onorthodox vroeg tijdstip gebogen over de vraag of er nog wel plaats was voor MSP in een Lean en Agile wereld. Want dat deze manier van werken al diep doorgedrongen is tot de bastions van het bedrijfsleven, bleek al gelijk uit het introductiepraatje van Robert Knoop over ABNAMRO. Daar volgden de ontwikkelingen elkaar inmiddels zo snel op dat elke poging tot slidepack na een week in de prullenbak kon. De toekomstige rol van programma en projectmanagement wordt daar zeer beperkt of zelfs beëindigd, en alle programma managers en project managers vallen dan ook in de aangekondigde reorganisatie.

Lees meer

Afdrukken E-mail

ALV 2016 met thema programma onder druk: de eerste nieuwe trein na de FYRA

Op donderdag 16 juni vond de themasessie plaats van de MSP User Group. Onderwerp van de middag was het programma voor de aanschaf en realisatie van de nieuwe Sprinter trein. Gastheer was de NS. De plaats van handeling was uniek: boven de nieuwe Stationshal van Utrecht Centraal.

De eerste presentatie werd gehouden door Wilbert Wijns, de programma manager. Hij neemt ons mee in de visie, structuur en aanpak van het programma. Het geheel is groots opgezet, met een doorlooptijd van meerdere jaren. Van Wilbert leren we dat soft skills cruciaal zijn bij het slagen van het programma. In het programma is een heuse vergelijking gemaakt van de culturen van Spanje (waar de leverancier vandaan komt) en Nederland, volgens de cultuurdimensies van Prof. Hofstede. Ook de uitgebreide planning en de aanpak van kwaliteitszorg zijn indrukwekkend. Een belangrijke rol is weggelegd voor het batenmanagement, waarbij de Reiziger centraal staat.

De tweede presentatie was van Edwin van Scherrenburg, woordvoerder bij NS en verantwoordelijk voor de communicatie rondom het programma. Edwin vertelt ons over de context van het programma. Het lijkt wel of de hele wereld zich ermee bemoeit. Drie ministeries, de Tweede Kamer, belangenorganisaties, personeel, ProRail, de media, en een groot deel van de Nederlandse bevolking. Dit maakt het werk er niet makkelijker op. Het is als werken in een glazen huis. En als iemand een betrouwbaar bericht in de media moet vertellen, blijkt het verstandiger om niet de CEO dit te laten doen, maar een expert. Kernpunten van de succesvolle communicatie zijn Transparantie, Rapid Response, en Steunzenders. Hierbij geldt het ZOEV-principe: zelfrelativerend, open, eerlijk, verbindend.

Een gezellige borrel en heerlijke hapjes aangeboden door de NS completeren de middag. Een geslaagd event, met veel dank aan beide sprekers voor de zeer interessante verhalen.

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: