Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Themasessie 29 mei 2018

Participatieworkshop
ESA/Estec Noordwijk

 

Nieuwjaarsbijeenkomst MSPUG NL 2017

Op weg naar MSV - MSP wendbaar in het nieuwe jaar?

Een initiatief tijdens het MSP jaarcongres 2015 ‘Disrupting MSP’ leidde tot een interessante start van het nieuwe MPS User Group jaar. Een club van onze MSPUG collega’s heeft zich in 2016 op een onorthodox vroeg tijdstip gebogen over de vraag of er nog wel plaats was voor MSP in een Lean en Agile wereld. Want dat deze manier van werken al diep doorgedrongen is tot de bastions van het bedrijfsleven, bleek al gelijk uit het introductiepraatje van Robert Knoop over ABNAMRO. Daar volgden de ontwikkelingen elkaar inmiddels zo snel op dat elke poging tot slidepack na een week in de prullenbak kon. De toekomstige rol van programma en projectmanagement wordt daar zeer beperkt of zelfs beëindigd, en alle programma managers en project managers vallen dan ook in de aangekondigde reorganisatie.

Lees meer

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: