Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Dinsdag 20 november 2018

Jaarcongres:
Under Construction

Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwjaarsreceptie

Zo vlak voor het winterreces nodigt het MSP User Group bestuur jullie uit voor een
gezellige, nuttige, netwerkende, lekkere en spectaculaire opening van het nieuwe jaar op:

Woensdag 19 januari van 16.00 – 20.00 uur op de Euromast in Rotterdam!

Meldt je aan via deze site!

Afdrukken E-mail

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: