Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Vrijdag 11 juli 2020

Extra Algemene Ledenvergadering
MSP User Group NL

Online

extra algemene ledenvergadering msp user group nl

twee bruggen10 juli 2020 om 09.00 uur - via teams

Jongstleden 11 juni hebben we op de Algemene Leden Vergadering het voorgenomen besluit de vereniging op te heffen besproken. Alle aanwezige leden en de afgegeven mandaten konden daarmee instemmen. (Zie eventueel ook het concept-verslag op de website). So far, so good.

De verenigingsstatuten schrijven voor dat A/ 50% van de leden vertegenwoordigd moet zijn en B/ 66,7% van de aanwezige leden moet instemmen. B/ hebben we gehaald, A/ niet.
Diezelfde statuten regelen nu dat er een extra ALV moet komen, met A/ geen minimum vertegenwoordigingspercentage en B/ 50% instemming is voldoende. Gaan we doen!

Lees snel verder en klik hier!

Over de MSPug

Korte beschrijving MSP user group Nederland

Op 13 mei 2004 is in Bilthoven de MSP User Group Nederland opgericht. De MSP User Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). Het doel van de vereniging is enerzijds de erkenning van de methode te vergroten en de inhoud ervan verder te verbeteren. Anderzijds vormen de professionalisering van de leden en het opbouwen van een actief netwerk de uitgangspunten van de vereniging.

De MSP-User-Group wil een kennisbron zijn voor en de belangen behartigen van iedereen die met het besturen van of werken in programma’s te maken heeft of gaat krijgen. De leden zijn actieve managers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de methode en die bewust bezig zijn met het professionaliseren van programmamanagement en zichzelf.
Dit wordt bereikt door creëren en faciliteren van een platform voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit, de ontwikkeling en de professionalisering van de MSP methodiek. Hiermee worden de belangen behartigd van de leden op het terrein van MSP door in de contacten richting de organisatie OGC (opsteller en beheerder van de methode) en aanverwante organisaties een kwalitatief standpunt in te nemen.

Lees hier onze visie en strategie.

De MSP-User-Group is niet commercieel van aard en is niet gekoppeld aan enige commerciële organisatie. De vereniging wil juist een open standaard waarborgen die voor iedere organisatie of individu beschikbaar is. Om de onafhankelijkheid te borgen is het bestuur samengesteld uit leden die werkzaam zijn in diverse organisaties en zijn voorgedragen door groot aantal ervaren vakgenoten uit de wereld van programmamanagement.

Het lidmaatschap van de vereniging is op basis van persoonlijke titel en de kosten bedragen 150 € per verenigingsjaar (van 1 mei t/m 30 april). Hiervoor worden u, naast alle andere extra's, drie prachtige evenementen per jaar aangeboden. Aanmelden bij onze vereniging kunt u doen door op de menu optie 'Lid worden' van deze website te klikken. Opzeggen van het lidmaatschap kan via een email aan de penningmeester van de vereniging, uiterlijk vier weken voor het nieuwe verenigingsjaar ingaat.

Afdrukken E-mailadres

hier de contactgegevens van hetMSPugvoorjaarsevent voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie MSPug-voorjaarsevent:

   Head office ING Groep N.V.
   Cedar gebouw
   Bijlmerdreef 106
   1102 CT  Amsterdam

   Volg ons!

  • Contact met mspug