Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 23 september 2021

Opheffing definitief
Afsluitende BBQ

Locatie wordt nader bekend gemaakt

mspUG besluit tot opheffing definitief

final decisionAfsluitende bbq 23 september 2021

Nadat we op 11 juni 2020 en op 10 juli 2020 Algemene Leden Vergadering hebben gehouden over dit onderwerp is het besluit tot opheffing van de MSP User Group inmiddels definitief, want bekrachtigd in beide vergaderingen. Zie eventueel de verslagen elders op de website (klik HIER)

Dat wil zeggen dat we 11 juni jl. op de Algemene Leden Vergadering het voorgenomen besluit de vereniging op te heffen hebben besproken. Alle aanwezige leden en de afgegeven mandaten konden daarmee instemmen (zie eventueel ook het concept-verslag op de website). So far, so good.

Dat wil zeggen dat we nu datgene doen wat nodig is om tot een ordentelijke opheffing te komen.
De  bestuursleden zoals die tot nu acteerden, zijn nu benoemd als vereffenaars. 

Opdracht van de vereffenaars is dus om:

 • Financiën af te wikkelen
 • Een afsluitende activiteit te organiseren
 • De vereniging de facto op te heffen.
Financiën

Vanuit het batig saldo op de bankrekening zal door de penningmeester terugbetaling van contributies over 2018 en 2019 worden gedaan; en wel aan die leden die eerder deze contributies hadden betaald aan de vereniging. De betreffende leden krijgen daarover separaat bericht van de penningmeester. Daarna blijft er nog wat geld over om de kosten van een afsluitende activiteit te bestrijden. Mocht er daarna nog batig saldo zijn dan maken we dat over aan een aan MSP verwant goed doel. We zullen dat zorgvuldig uitkiezen. Suggesties zijn overigens welkom.

Afsluitende activiteit
bbq

We zullen een afsluitende BBQ organiseren. De datum daarvoor is 23 september 2021 met inloop vanaf 17.00 uur. We denken dat - met de aanstaande stappen in het openingsplan vanuit de regerin g- er voldoende ruimte zal zijn om dit verantwoord te kunnen doen. Desalniettemin zullen we op 1 september 2021 opnieuw beoordelen of die ruimte er daadwerkelijk is. De locatie zal zijn ergens in het midden van het land. Schrijf je vóór 1 september 2021 in als je meedoet! (Klik HIER om in te schrijven) Niet inschrijven is niet meedoen, anders wordt in deze omstandigheden organiseren wel ingewikkeld.

De Facto opheffing

Per 1 juli 2021 heffen we de vereniging op. Dus status van de vereniging wijzigen bij KvK en dergelijke.

Over de MSPug

Korte beschrijving MSP user group Nederland

Op 13 mei 2004 is in Bilthoven de MSP User Group Nederland opgericht. De MSP User Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). Het doel van de vereniging is enerzijds de erkenning van de methode te vergroten en de inhoud ervan verder te verbeteren. Anderzijds vormen de professionalisering van de leden en het opbouwen van een actief netwerk de uitgangspunten van de vereniging.

De MSP-User-Group wil een kennisbron zijn voor en de belangen behartigen van iedereen die met het besturen van of werken in programma’s te maken heeft of gaat krijgen. De leden zijn actieve managers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de methode en die bewust bezig zijn met het professionaliseren van programmamanagement en zichzelf.
Dit wordt bereikt door creëren en faciliteren van een platform voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit, de ontwikkeling en de professionalisering van de MSP methodiek. Hiermee worden de belangen behartigd van de leden op het terrein van MSP door in de contacten richting de organisatie OGC (opsteller en beheerder van de methode) en aanverwante organisaties een kwalitatief standpunt in te nemen.

Lees hier onze visie en strategie.

De MSP-User-Group is niet commercieel van aard en is niet gekoppeld aan enige commerciële organisatie. De vereniging wil juist een open standaard waarborgen die voor iedere organisatie of individu beschikbaar is. Om de onafhankelijkheid te borgen is het bestuur samengesteld uit leden die werkzaam zijn in diverse organisaties en zijn voorgedragen door groot aantal ervaren vakgenoten uit de wereld van programmamanagement.

Het lidmaatschap van de vereniging is op basis van persoonlijke titel en de kosten bedragen 150 € per verenigingsjaar (van 1 mei t/m 30 april). Hiervoor worden u, naast alle andere extra's, drie prachtige evenementen per jaar aangeboden. Aanmelden bij onze vereniging kunt u doen door op de menu optie 'Lid worden' van deze website te klikken. Opzeggen van het lidmaatschap kan via een email aan de penningmeester van de vereniging, uiterlijk vier weken voor het nieuwe verenigingsjaar ingaat.

Afdrukken E-mailadres

hier de contactgegevens van hetMSPugvoorjaarsevent voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie afsluitende BBQ:

   Wordt nader bekend gemaakt
    
    
    

   Volg ons!

  • Contact met mspug