Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Vrijdag 11 juli 2020

Extra Algemene Ledenvergadering
MSP User Group NL

Online

extra algemene ledenvergadering msp user group nl

twee bruggen10 juli 2020 om 09.00 uur - via teams

Jongstleden 11 juni hebben we op de Algemene Leden Vergadering het voorgenomen besluit de vereniging op te heffen besproken. Alle aanwezige leden en de afgegeven mandaten konden daarmee instemmen. (Zie eventueel ook het concept-verslag op de website). So far, so good.

De verenigingsstatuten schrijven voor dat A/ 50% van de leden vertegenwoordigd moet zijn en B/ 66,7% van de aanwezige leden moet instemmen. B/ hebben we gehaald, A/ niet.
Diezelfde statuten regelen nu dat er een extra ALV moet komen, met A/ geen minimum vertegenwoordigingspercentage en B/ 50% instemming is voldoende. Gaan we doen!

Lees snel verder en klik hier!

hier de contactgegevens van hetMSPugvoorjaarsevent voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie MSPug-voorjaarsevent:

   Head office ING Groep N.V.
   Cedar gebouw
   Bijlmerdreef 106
   1102 CT  Amsterdam

   Volg ons!

  • Contact met mspug