Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 23 september 2021

Opheffing definitief
Afsluitende BBQ

Locatie wordt nader bekend gemaakt

mspUG besluit tot opheffing definitief

final decisionAfsluitende bbq 23 september 2021

Nadat we op 11 juni 2020 en op 10 juli 2020 Algemene Leden Vergadering hebben gehouden over dit onderwerp is het besluit tot opheffing van de MSP User Group inmiddels definitief, want bekrachtigd in beide vergaderingen. Zie eventueel de verslagen elders op de website (klik HIER)

Dat wil zeggen dat we 11 juni jl. op de Algemene Leden Vergadering het voorgenomen besluit de vereniging op te heffen hebben besproken. Alle aanwezige leden en de afgegeven mandaten konden daarmee instemmen (zie eventueel ook het concept-verslag op de website). So far, so good.

Dat wil zeggen dat we nu datgene doen wat nodig is om tot een ordentelijke opheffing te komen.
De  bestuursleden zoals die tot nu acteerden, zijn nu benoemd als vereffenaars. 

Opdracht van de vereffenaars is dus om:

 • Financiën af te wikkelen
 • Een afsluitende activiteit te organiseren
 • De vereniging de facto op te heffen.
Financiën

Vanuit het batig saldo op de bankrekening zal door de penningmeester terugbetaling van contributies over 2018 en 2019 worden gedaan; en wel aan die leden die eerder deze contributies hadden betaald aan de vereniging. De betreffende leden krijgen daarover separaat bericht van de penningmeester. Daarna blijft er nog wat geld over om de kosten van een afsluitende activiteit te bestrijden. Mocht er daarna nog batig saldo zijn dan maken we dat over aan een aan MSP verwant goed doel. We zullen dat zorgvuldig uitkiezen. Suggesties zijn overigens welkom.

Afsluitende activiteit
bbq

We zullen een afsluitende BBQ organiseren. De datum daarvoor is 23 september 2021 met inloop vanaf 17.00 uur. We denken dat - met de aanstaande stappen in het openingsplan vanuit de regerin g- er voldoende ruimte zal zijn om dit verantwoord te kunnen doen. Desalniettemin zullen we op 1 september 2021 opnieuw beoordelen of die ruimte er daadwerkelijk is. De locatie zal zijn ergens in het midden van het land. Schrijf je vóór 1 september 2021 in als je meedoet! (Klik HIER om in te schrijven) Niet inschrijven is niet meedoen, anders wordt in deze omstandigheden organiseren wel ingewikkeld.

De Facto opheffing

Per 1 juli 2021 heffen we de vereniging op. Dus status van de vereniging wijzigen bij KvK en dergelijke.

hier de contactgegevens van hetMSPugvoorjaarsevent voor u op een rijtje gezet
  • Adresgegevens

   Locatie afsluitende BBQ:

   Wordt nader bekend gemaakt
    
    
    

   Volg ons!

  • Contact met mspug