Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 23 september 2021

Opheffing definitief
Afsluitende BBQ

Locatie wordt nader bekend gemaakt

Over de MSPug

Korte beschrijving MSP user group Nederland

Op 13 mei 2004 is in Bilthoven de MSP User Group Nederland opgericht. De MSP User Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). Het doel van de vereniging is enerzijds de erkenning van de methode te vergroten en de inhoud ervan verder te verbeteren. Anderzijds vormen de professionalisering van de leden en het opbouwen van een actief netwerk de uitgangspunten van de vereniging.

De MSP-User-Group wil een kennisbron zijn voor en de belangen behartigen van iedereen die met het besturen van of werken in programma’s te maken heeft of gaat krijgen. De leden zijn actieve managers die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de methode en die bewust bezig zijn met het professionaliseren van programmamanagement en zichzelf.
Dit wordt bereikt door creëren en faciliteren van een platform voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring, waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit, de ontwikkeling en de professionalisering van de MSP methodiek. Hiermee worden de belangen behartigd van de leden op het terrein van MSP door in de contacten richting de organisatie OGC (opsteller en beheerder van de methode) en aanverwante organisaties een kwalitatief standpunt in te nemen.

Lees hier onze visie en strategie.

De MSP-User-Group is niet commercieel van aard en is niet gekoppeld aan enige commerciële organisatie. De vereniging wil juist een open standaard waarborgen die voor iedere organisatie of individu beschikbaar is. Om de onafhankelijkheid te borgen is het bestuur samengesteld uit leden die werkzaam zijn in diverse organisaties en zijn voorgedragen door groot aantal ervaren vakgenoten uit de wereld van programmamanagement.

Het lidmaatschap van de vereniging is op basis van persoonlijke titel en de kosten bedragen 150 € per verenigingsjaar (van 1 mei t/m 30 april). Hiervoor worden u, naast alle andere extra's, drie prachtige evenementen per jaar aangeboden. Aanmelden bij onze vereniging kunt u doen door op de menu optie 'Lid worden' van deze website te klikken. Opzeggen van het lidmaatschap kan via een email aan de penningmeester van de vereniging, uiterlijk vier weken voor het nieuwe verenigingsjaar ingaat.

Afdrukken E-mailadres

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: