Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 23 september 2021

Opheffing definitief
Afsluitende BBQ

Locatie wordt nader bekend gemaakt

Werkgroepen

Werkgroep MSP programmamanagement in een Agile/Scrum ontwikkelomgeving

In april 2017 heeft de werkgroep haar resultaten in de praktijk gebracht door een workshop met het thema 'Managing Successful Valuestreams' te organiseren. Deze workshop bood de kans om aan de hand van het nieuwe MSV model een case uit te werken. De case die centraal stond was de organisatie van de Veteranendag. Het was een leerzame dag die bijzonder gewaardeerd werd door de deelnemers.

De volgende briefing werd vooraf aan de deelnemers gegeven:

De workshop leverde de volgende resultaten op:

In januari 2017 was de werkgroep gastheer van de MSPUG nieuwjaarsbijeenkomst. In het sfeervolle Ford Vechten bleek hoezeer het thema leeft onder de leden: niet alleen was de opkomst hoog, ook de gemoederen liepen op toen de vraag of MSP-oude-stijl nog toekomst heeft in wereld die in rap tempo kort cyclisch wordt. Is Agile werken een typisch gevalletje van ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of betreft het hier een fundamenteel andere aanpak van verandertrajecten die ook ons vakgebied blijvend zal beïnvloeden?

In mei 2014 heeft de MSP User Group een themasessie georganiseerd over MSP programmamanagement in een Agile/Scrum ontwikkelomgeving. De praktijk is dat het Scrum raamwerk niets zegt over de organisatie laag boven de Product Owner. Gevolg is dat dit bij elk bedrijf op ‘eigen’ wijze ingevuld wordt. Daarnaast wordt in veel bedrijven naast Scrum ook nog PRINCE/MSP ingezet voor projecten en verandertrajecten. Vanuit de MSP user group is de vraag gesteld om verder onderzoek te doen naar hiervoor genoemde Scrum ontwikkelingen in relatie tot Programma- en Verandermanagement. Dit onderzoek wordt vanuit het bestuur uitgevoerd door René de Bie.

Werkgroep Disrupting MSP

Tijdens het jaarseminar 2015 'Disrupting MSP' in B.Amsterdam was innovatie de rode draad. Hoe kun je succesvol innoveren en kan dat ook met programmamanagement? Hoe ziet innovatief programmamanagement eruit. Bestaat het straks überhaupt nog? We zijn de praktijk ingedoken. En we hebben genoten zo bleek ook uit jullie beoordelingen. Maar we zijn ook zelf aan de slag gegaan in een drietal parallel sessies, "Confronting MSP”, "Disrupting MSP” en “Agiling MSP”. Na de workshops hebben we kort de highlights aan elkaar gepresenteerd. Inmiddels heeft de organisatie van het seminar unaniem geconstateerd dat de output hiervan follow-up verdient. We hebben besloten om in een werkgroep dit verder uit te werken. Michiel de Klein van Innoleaps heeft al toegezegd om hier aan deel te nemen en ook Lia de Zoete zal erbij zijn. Lia is bezig met de opzet van een training Agile Programmamanagement. Doe jij ook mee? Meld je aan bij Rene de Bie

Werkgroep Kennismanagement

Werkgroep KennismanagementOp 13 maart 2012 heeft de werkgroep Kennismanagement haar werk van de afgelopen 2 jaar geevalueerd en vervolgens decharge gekregen. De projectcharter is doorgenomen en de conclusie was dat er veel bereikt is. In de Kennisbank zijn Lessons Learned, Templates en Best Practices te vinden. Dit voor het onderdeel kennis.

Echter, kennis delen is meer. De werkgroep heeft veel ingezet op VINDEN en GEVONDEN WORDEN binnen de vereniging. De Yellow Pages zijn toegevoegd aan de website en door velen van ons ingevuld. Een mooie zoekmachine is hieraan toegevoegd. De inhoud van de yellow pages is oa gebruikt bij het vormen van de groepjes vorig jaar tijdens het diner op het seminar. In de toekomst zullen we dit vaker gaan gebruiken. Als kenniswerkgroep hebben we een advies voor het bestuur opgesteld, waarin we vooral meer willen inzetten op Kennissen management. Hartelijke dank aan de werkgroepleden: Marcel Riemersma, Gabor Vis van Heemst, Dik de Bruijn, Marcel Mars, Rene de Bie en Lia de Zoete.

Werkgroep Hogescholen en Universiteiten

In 2011 is de werkgroep Hogescholen en Universiteiten gestart onder de leiding van Robert Knoop. Doelen die de werkgroep nastreeft zijn:

  • MSP op een hoger maturity level brengen;
  • de basis van MSP met best practices verbreden met resultaten uit onderzoeken en wetenschappelijke studies;
  • studenten laten kennismaken met MSP als dé methode voor programma management en daarmee in de toekomst nieuwe leden te werven.

Inmiddels is de project charter gereed. Lees meer.

Afdrukken E-mailadres

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: