Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Donderdag 23 september 2021

Opheffing definitief
Afsluitende BBQ

Locatie wordt nader bekend gemaakt

ALV over de toekomst op inspirerende locatie: de nieuwe pier van Schiphol!

Amsterdam Airport Schiphol Terminal nieuwDonderdag 7 maart zijn we te gast in het hoofdgebouw van Royal Schiphol Group, hier wordt een programma van ongekende omvang uitgevoerd: Het Capital Programme.

Steeds meer mensen reizen via Schiphol. Het is belangrijk dat de luchthaven daarop inspeelt. Schiphol bouwt bijvoorbeeld een nieuwe pier en terminal. Aan landzijde worden tientallen kilometers nieuwe kabels en leidingwerk aangelegd en nieuwe wegen gebouwd. Ook veranderen de parkeerfaciliteiten. Deze projecten worden integraal gemanaged vanuit het Capital Programme.  

Sander van Kalmthout is manager van het IT-onderdeel van dit programma. Het IT programma omvat het ontwerp,de aanpassing of realisatie van de meer dan honderd systemen. Die tal van operationele voorzieningen - zoals de vele security lanes, ruim vijfduizend camera's, dynamische displays, “biometric gates” en sensoren - via planning, control en monitoring aansturen.

24/7 bereikbaar

Tijdens deze grootschalige verbouwingen, blijft de winkel open “Schiphol is 24/7 bereikbaar, hierin wil je geen twee regie situaties, maar slechts één”.  Sander vertelt over het domino effect wat ontstond bij de herinrichting van terminal 1: “Als je uitbreid in een gebouw wat aan alle kanten gebruikt wordt, moet je eerst allerlei andere zaken verhuizen”. Schiphol is geen greenfield, alle business units, IT afdelingen en IT leveranciers zijn betrokken bij dit type veranderingen.

Today: exploring innovations, tomorrow: best digital airport

nieuwe pier schiphol

Eind 2023 wordt de nieuwe terminal in gebruik genomen. In de tussentijd is het belangrijk om in te spelen op technologische innovaties. Dit speelt een belangrijke rol in het managen van het programma. “Het managen van de innovaties over de jaren heen is één van de grootste uitdagingen in een programma van deze omvang en tijdshorizon”. De afdeling corporate development ontwikkelt een tijdshorizon voor de komende twintig tot vijfentwintig jaar, in de uitvoering wordt nu aan de komende vijf jaar gewerkt.

7 Programma management principes

Sander neemt ons mee in zijn werkwijze. Basis voor de IT inrichting zijn de klantprocessen, de systeem architectuur is hier over gelegd en geeft richting voor het onderverdelen van deelprojecten. “Zo kom je tot heel veel deelprojecten per bouwproject, bij het neerzetten van een nieuwe terminal kom je al snel tot dertig deelprojecten”.

Tot slot deelt Sander zijn persoonlijke ervaringen als programma manager in het behalen van succes:

  1. Structuur is belangrijk – maar houdt simpel – vermijdt bureaucratie
  2. Op de belangrijkste posities alleen de allerbeste mensen
  3. Altijd topkwaliteit leveren en het moet er mooi uit zien
  4. Teamwork – iedereen even belangrijk – iedereen helpt elkaar
  5. Geef mandaat en vertrouwen – een veilige cultuur – fouten maken mag
  6. Client is key – stakeholder management is 20% van je tijd
  7. Schaken! Altijd zorgen dat je drie stappen voorloopt op anderen

Sander concludeert “een leuke groep mensen - ervaren en minder ervaren - bepaalt grotendeels het succes”.

De deelnemers zijn onder de indruk van de enorme project discipline die wordt gehanteerd. Gelijktijdig lijkt dit ook een voorwaarde om een multi-project programma van deze omvang te overzien. De 7 principes van Sander worden herkend en beaamd en geïnspireerd door deze lessen sluiten we af.

Afdrukken E-mailadres

Save the date 7 maart - ALV en themabijeenkomst in teken van toekomst vereniging: 'adapt or...' (2)

save the dateNa de Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari jl. is het tijd om alvast een belangrijke nieuwe datum voor onze vereniging in je agenda te noteren: 7 maart a.s. vanaf 16.00 uur ergens midden in het land. Op die datum houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

ALVMet een voor de vereniging belangrijk onderwerp: de toekomst van onze vereniging. In het voorjaar van 2018 hebben we immers, onder het motto "adapt or ...", in onze ALV en themabijeenkomst in Utrecht bij Oudaen gesproken met de leden over die toekomst. In de najaarsbijeenkomst hebben we in Houten bij Makeblijde vier scenario's besproken en ervoor gekozen om een van die scenario's uit te werken.
Een groep leden is daarmee aan de slag gegaan. Deze week bij de nieuwjaarsbijeenkomst is de uitwerking van het scenario gepresenteerd. Besloten is daar dat we dit scenario ter besluitvorming gaan voorleggen aan de leden op de komende ALV. Binnenkort verschijnt het impressieverslag van de nieuwjaarsbijeenkomst en het scenario op de website.
Het is dus zaak dat we bij de ALV met veel leden zijn, zodat we een breed gedragen pad op kunnen gaan. Wil je ook de komende jaren graag weer genieten van de inspirerende bijeenkomsten voor en door programma- en verandermanagers, op mooie locaties en met gave sprekers, maar dan vanuit de nieuwe opzet, be there!
Ook het bestuur ondergaat een flinke verandering. Twee bestuursleden van het eerste uur, onze voorzitter Wilbert Wijns en lid Rene de Bie, zetten een punt achter hun mooie mspug carriere. Er staan enthousiaste opvolgers klaar. We introduceren ze bij de finale invitatie over enkele weken. Dus ook dit vergt een breed gedragen besluit van de ALV.

Naast dit belangwekkende thema zorgen we natuurlijk ook weer voor een aansprekende locatie en dito spreker. Je hoort binnenkort meer, maar noteer 7 maart vast in je agenda.
 
Wordt vervolg en tot ziens!

Afdrukken E-mailadres

inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: