Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Vrijdag 11 juli 2020

Extra Algemene Ledenvergadering
MSP User Group NL

Online

  • Home
  • Algemene Ledenvergadering 2015 met themasessie

ALV 2015 met thema Omgaan met schaarse ruimte in een vol Nederland

Van 02 juni 2015 16:00 tot 02 juni 2015 21:00

Grote opkomst bij Ledenvergadering!
Op dinsdag 2 juni verzamelden zich zo’n twintig leden en bestuursleden in het Rijkswaterstaatgebouw in Utrecht voor de algemene ledenvergadering 2015, een update van de werkgroep Agile Programmamanagement én een boeiende themasessie van Joyce de Jong over de nieuwe Omgevingswet. 
Allereerst de ledenvergadering. Naast de formele agendapunten waren er een paar opvallende zaken. Zoals de bestuurswisseling; Marcel Mars nam afscheid na vele jaren in het bestuur. Hij heeft veel energie in de vereniging gestoken en was met name ons technische geweten. Carel Senten heeft zijn bestuurslidmaatschap verlengd. Joyce de Jong is toegetreden tot het bestuur, zij komt ons met nieuw elan versterken. De verdeling van de portefeuilles staat eerdaags op de agenda van het bestuur.
De kascommissie bestaande uit Harry van den Brink en Rix Hof hebben de boeken gecontroleerd. Alles zag er prima uit, complimenten voor de penningmeester. De adviezen van vorig jaar zijn door het bestuur ter harte genomen en opgevolgd, ook voor volgend jaar heeft de kascommissie een aantal speerpunten benoemd.
In de vooruitblik voor komend jaar zijn een aantal thema’s ter sprake gekomen. Allereerst de samenwerking met de universiteit van Amsterdam. Zijn er leden die stage mogelijkheden hebben voor studenten? Ze kunnen mooie onderzoeken voor je (jouw organisatie) doen. Meer info….
Het bijwerken van de profielen van leden blijft een belangrijk speerpunt en blijven we najagen. Wij zijn immers een vereniging voor en door leden. Het gaat niet alleen om kennis, maar juist om kennissen. We zoeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren of vergemakkelijken (zoals een synchronisatie met Linkedin). Heb jij je profiel al aangepast?
Tot slot hebben we gesproken over het aantal leden en het aantal deelnemers aan de sessies. We willen ervoor waken niet onder een kritische grens te komen. De oproep aan alle leden: werf een nieuw lid ! Dan hebben we zomaar een verdubbeling. Daarnaast gaan we het aan- of afmelden voor sessies makkelijker maken.

Na dit eerste gedeelte genoten we na de heerlijke broodjes en hartige taarten en vervolgende we de avond met een boeiende themasessie over het Programma Invoering omgevingswet door ons kersverse nieuwe bestuurslid Joyce de Jong. Hieruit bleek eens te meer hoe waardevol MSP kan zijn bij het inrichten van een dergelijk groot programma. Joyce is programma manager Digitalisering Omgevingswet en van de ICT organisatie van uitvoerder Rijkswaterstaat, geeft een inkijkje in deze boeiende materie.

Omgaan met schaarse ruimte in een vol Nederland - Programma Invoering Omgevingswet

“Nederland is al jaren wereldwijd toonaangevend als het gaat om de vraag hoe je een drukbevolkte en hoogontwikkelde delta leefbaar, duurzaam en veilig inricht. Echter de complexiteit van de wet- en regelgeving is niet langer toegesneden op de vragen van nu en de toekomst” aldus Co Verdaas, bestuurlijk verkenner.
Dat was de directe aanleiding om de 94 wetten op het gebied van de leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen. Tegelijk was er de wens om meer ruimte te maken op lokaal niveau. En dat alles op zo’n manier dat de initiatiefnemer, dus de burger die bijvoorbeeld een dakkapel wil plaatsen of een ondernemer die zijn restaurantje wil uitbreiden, met één klik op de kaart kan zien wat mag….en wat mogelijk is! Dat betekent dat alle informatie en onderzoeken op het gebied van ruimte, verkeer, luchtkwaliteit, geluid, water en bodem bestendig, betrouwbaar en begrijpelijk moet zijn. Dit concept heet ‘De Laan van de Leefomgeving’, die aansluit om de ‘overheidsrotonde’ van DIGID, mijnoverheid.nl en alle bestaande basisregistraties


Maar zover zijn we nog lang niet. De komende jaren, tot 2014 zal de oplossing ontworpen en gebouwd worden. Gaat het ministerie van I&M met uitvoerder Rijkswaterstaat dit op zichzelf doen? Of wordt het een programma volgens de MSP best Practices waarin de ‘business’ hand in hand samenwerkt met ‘de bouwers’ om juist die vaardigheden op te leveren die nodig zijn om de benefits te realiseren? En eh….hoe doe je dat als de business bestaat uit alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, het Rijk en als klap op de vuurpijl ook nog eens alle burgers van Nederland?

Joyce de Jong (1969) heeft de afgelopen tien jaar omvangrijke programma’s geleid, zowel in het bedrijfsleven als de overheid. Na diverse senior lijnmanagement functies bij bedrijven als Baan, Tridion en ASR leidde zij bij Fortis/ABNAMRO het integratie en later separatie programma van de ICT infrastructuur. Op dit moment is zij programma manager ICT Rijkswaterstaat voor de nieuwe Omgevingswet. Naast het leidinggeven aan programma’s, geeft zij training in MSP en adviseert zij bedrijven bij het professionaliseren van programma management en het vormgeven van de startfase. Joyce is de auteur van Programma Kompas, de MSP toolbox waarin sjablonen en aanpak van alle MSP documenten beschikbaar zijn (zie ook www.programmakompas.nl)


inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: