Inspirerende ontmoetingsplek
voor en door programmamanagers

Vrijdag 11 juli 2020

Extra Algemene Ledenvergadering
MSP User Group NL

Online

  • Home
  • MSP User Group jaarseminar 2016

MSP User Group Jaarseminar 2016 - Big Data

Van 14 november 2016 13:00 tot 14 november 2016 21:00
Introductie

Big data jaarseminar ledenOp maandag 14 januari 2016 heeft het Jaarseminar van de MSP UG plaatsgevonden in de zalen van de Tweede Kamer in Den Haag. Het thema van het seminar was ‘Big Data’. Dit onderwerp is door verschillende sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht. Onderstaand volgt een korte samenvatting van hetgeen besproken is.

 

 

Welkom en opening – Rik Driessen, Projectleider bij het Bureau Informatisering en Projecten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Na een kort een kort woord van welkom, sprak Rik Driessen, Projectleider bij het Bureau Informatisering en Projecten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de relatie tussen Big Data en de politiek. Daarbij wees hij op de positieve kant van het gebruik van Big Data (zoals de toepassing ervan voor medische doeleinden) en op de risico’s die aan het gebruik van Big Data kleven. Hij haalde het voorbeeld aan van een staat die zich tot een Big Brother of Soft Sister ontwikkelt; een moeder die met het oog op het welzijn van haar kroost streng op het gedrag van haar kinderen let. Daarmee illustreerde hij dat Big Data inmiddels ook politiek een urgent vraagstuk is geworden. Tenslotte wierp Rik de vraag op wat het betekent om in een maatschappij te leven waarin kennis niet meer opgeslagen zit in hoofden of in naslagwerken, maar in computersystemen die met elkaar communiceren en wenste hij het publiek een plezierige en zinvolle bijeenkomst.

Verslaafd aan informatie – Sander Duivestein

Big data jaarseminar Sander DuivesteinSander Duivestein, trendwatcher en technologie verslaafde bij Sogeti, nam het publiek mee in een wervelende storm aan ontwikkelingen. Realiteit voor jongeren, nauwelijks bij te benen voor ouderen. Wat te doen? Gewoon starten met gebruiken en blijven leren, net als Sanders’ dochter op haar Oxboard. Eerst een paar keer vallen, en steeds weer opstaan en doorgaan.
Technologie heeft steeds meer intelligentie aan boord. Robots die geheimtaal spreken. Robots die pannenkoeken bakken. Robots die zelf rijden. Robots met de hersens van een glimworm aan boord. In een enorm tempo volgen de ontwikkelingen elkaar op…kan de mens die wel blijven bijbenen? Overkomt het ons straks dat technologie ons niet langer helpt, maar overheerst? Een flitsende presentatie vol met onbeperkte mogelijkheden…die tevens tot nadenken aanzetten.

Datamanagementprogramma bij SNS – Harm Prins

Big data jaarseminar Harm PrinsWelke uitdagingen kom je tegen als je niet voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van datakwaliteit en je wilt een structurele verbetering van datamanagement realiseren binnen een middelgrote bank? Deze vragen stonden centraal in de presentatie van Harm Prins, voormalig Program Director Data Management bij SNS. Na een korte uitleg van het proces van data kwaliteitsmanagement, betrok Harm het publiek bij de uitdagingen en dillemma’s die hij had ondervonden binnen zijn programma. Hoe krijg je de uitgelegd wat de bedoeling is in een onvolwassen organisatie op het gebied van datamanagement? Hoe krijg je je projecten goed bemensd? Hoe ga je met de programmaplanning om als je te kampen hebt met grote onzekerheden? Beperk je de scope van het programma tot het opleveren van capabilities of ga je ook verantwoordelijkheid nemen voor business producten? Stuk voor stuk interessante vragen die in interactie met het publiek de revue passeerden en beantwoorde werden.

Big data, parlement en politiek. Informatie verbinden en analyseren - Hans Nielen

Big data jaarseminar Hans NielenHans Nielen, Informatie-adviseur en directeur bij het Parlementair Documentatie Centrum (PDC), gaf aan dat het Nederlandse parlement sinds 1995 volledig digitaal werkt. De parlementaire data is vooral opgeslagen in tekstdocumenten. In de Tweede Kamer is de Wet Open Overheid aangenomen. Hans gaf voorbeelden van wat data-analyse kan opleveren. Het PDC heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken onderzocht of sprake was van ondervertegenwoordiging van Nederlandse leden van het Europees Parlement op het gebied van financieel en economisch beleid. Uit de data-analyse over de jaren 1980-2014 bleek dat dit inderdaad het geval was. Ook bleek uit een data-analyse van PDC, dat de “minder, minder”-uitspraken van Wilders in de Tweede Kamer tot een sterker cordon sanitaire heeft geleid ten aanzien van voorstellen van de PVV.

Data binnen Rijkswaterstaat – Claudia de Andrade

Big data jaarseminar Claudia de AndradeAls Chief Data Officer van Rijkswaterstaat kan Claudia met recht een ‘koningin van terrabytes’ worden genoemd. In haar breakout sessie gaf Claudia een open en ontwapende inkijk in de aanpak van Big Data Management. Door ‘betrouwbare en bruikbare informatie’ als een vijfde kernwaarde aan de koers van Rijkswaterstaat toe te voegen, heeft ze ervoor gezorgd dat data meer op waarde wordt geschat. Niet langer meer een verborgen diamant, maar een strategische asset die van waarde voor heel Nederland is. In toenemende mate wordt deze data geopend en ter beschikking gesteld via handige apps. Denk aan waterdata (overstroom ik?),  mobiliteitsdata (een auto produceert terrabytes per uur), verkeer ( ITS Corridor Oostenrijk – Nederland) en fysieke data (digitaal stelsel omgevingswet). Door het benutten van de Triple Helix (overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten) lopen er nu 50 innovatieprojecten en een veelvoud aan ideeën. Claudia’s uitdaging? Het inzetten op die innovaties die het meeste waarde creëren voor Nederland.

Van Big naar Smart data - Erik van Heeswijk

Big data jaarseminar Erik van HeeswijkErik van Heeswijk is CEO van CleverLions, een startup en consultancybedrijf dat media- en marketingorganisaties helpt met hun strategie en dagelijkse praktijk, met behulp van Big Data. In zijn breakout sessie gaf Erik aan dat Big Data door velen als een wondermiddel gezien. Als je maar genoeg verzamelt, openbaart de waarheid zich vanzelf en wordt iedereen als vanzelf effectief en efficient ….. Volgens Erik is de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. Hoe wordt Big Data ook echt Smart Data? Volgens Erik kun je ‘big data’ niet een beetje doen. Je moet er voor 100% voor gaan; het kost tijd, pijn en moeite. Verder stelde hij dat stakeholdermanagement en interne communicatie uitermate belangrijk zijn bij de implementatie. Hij heeft de ervaring dat mensen in eerste instantie argwanend zijn en overtuigd moeten worden van nut en noodzaak. Het vormen van een goed team is vaak een belangrijke uitdaging voor een onderneming die aan de slag wil met ‘smart data’. Er is een combinatie nodig van data-nerds en mensen die inzichten en uitkomsten uit analyses kunnen plaatsen en vertalen naar de business. Als de data-nerds niet bij je willen komen werken, ben je niet interessant genoeg en bestaat de kans dat je vraag niet uitdagend genoeg is….

Tussen kick off en Go Live, staan wetten in de weg en IT problemen – Hendrik Jan Bolte

Big data jaarseminar Hendrik Jan BolteHendrik Jan Bolte is Senior Legal Manager bij ABN AMRO. In zijn breakout sessie betoogte Hendrik dat ‘privacy’ als een Unique Selling Point kan worden gezien; een ‘area of competition’ waar bedrijven zich op kunnen onderscheiden. Hij sprak over een ‘multi layered approach’ waarbij bedrijven zich de volgende vragen moeten stellen: Wat kan? Wat mag? en Wat behoort? De eerste vragen zijn redelijk goed te beantwoorden op grond van de stand van de technologie en de beschikbare wetten en jurisprudentie. Het beantwoorden van de vraag ‘Wat behoort’ is een stuk lastiger. Hier komt het aan op de waarden en normen die je toepast. Hendrik pleitte voor het uitvoeren van een simpele ‘legal scan’, te weten: Als je de klant zou vertellen dat je bepaalde data van hem verzameld of een bepaalde handeling met ‘zijn’ data zou doen, zou de klant dan verbaasd zijn?

Vorming van de Sector Data & Analytics – Cyprian Smits

Big data jaarseminar Cyprian SmitsDe Chief Analytics Officer van de Belastingdienst weet meer over ons, burger, dan wie dan ook. Het idee dat deze rijkdom aan data, mits slim gecombineerd, verrassende en nuttige inzichten kan opleveren leidde tot een ‘underground’ analytics team. Geen grote roadmaps met een zware programmastructuur, maar gewoon een aantal ‘quants’ werven die kunnen goochelen met data. Quants die overigens alleen komen als ze de opdracht leuk genoeg vinden.
Daar is bij de belastingdienst bepaald geen tekort aan. Cyprian neemt het publiek mee in een drietal data producten, die allen tot de verbeelding spreken. Zoals dynamisch monitoren rond de inning van schulden. Belastingdienstmedewerkers zien door de koppeling van verschillende systemen sneller mogelijkheden om schulden te verhalen. Of de bestrijding van carousselfraude, waardoor eigenlijk al bij de oprichting van een BV een kans op toekomstige fraude kan worden ingeschat.
Wie denkt dat het een kwestie is van wat slimme algortimes alleen, heeft het mis. Cyprian legt uit dat de data, gekopieerd uit honderden systemen, onhandelbaar binnenkomt (bruin). Daarom eerst een schoonmaakactie (blauw) en daarna een sorteeractie waar alle data op tijd wordt gesorteerd (paarse data). Pas daarna kunnen de quants gaan grasduinen en hun magic loslaten. Plannen en ideeen genoeg, die tijdens 2-maandelijkse hacksessies worden uitgeprobeerd.

Wrap up met MSP saus en afsluiting – Rix Hof

Big data jaarseminar Rix HofAan het eind van het officiele programma vatte Rix Hof het besprokene kort samen en relateerde inzichten aan het MSP model.

Download hier de flyer of klik op de afbeelding hieronder.

Afbeelding MSP flyer jaarseminar 2016


inspirerende ontmoetingsplek voor programmamanagers
Volg en/of mail ons: